Tři španělské pikareskní romány.

Luna, Juan de; Quevedo, Francisco de
Druhá část Lazarilla z Tormesu a Život a skutky Estebanilla Gonzálese 1. vyd., Život Lazarilla z Tormesu a Život rošťáka 2., přeprac. vyd. Odeon, 1980. 538 s.
Edice: Světová knihovna