Tři roky s Eisenhowerem.

Butcher, Harry C
Naše vojsko, 2005. 2 sv. (473 s., [10] s. obr. příl., 374 s., [30] s. obr. příl.)
Edice: Historie a vojenství