Tri roky obnovenej členskej základne Matice slovenskej 1990-1992.

Paška, Ladislav; Žuffa, Cyril
Matica slovenská, 1994. 176 s.