Tři roky : přehledy a dokumenty k československé politice v letech 1945 až 1948. Díl II, Události od svolání Prozatímního národního shromáždění v květnu 1946 do druhého výročí osvobození Prahy v květnu 1947.

Melantrich, 1991. 607 s.