Tři případy a Gabe Wager.

Burns, Rex; Burns, Rex; Burns, Rex; Burns, Rex
1. vyd. Oddych, 1995. 453 s.