Tri portréty z epochy Veľkej francúzskej revolúcie.

Manfred, Al'bert Zacharovič
1. vyd. Pravda, 1986. 453 s., foto příl