Tři pohádky.

Puškin, Aleksandr Sergejevič
První vydání. Jaroslav Podroužek, 1948. 65-[I] s.