Tři léta z třiceti : historicko-romantický obraz z dějin českých, z doby původu a počátkův třicetileté války. Díl třetí.

Rellstab, Ludwig
I.L. Kober, 1871. 378 s.