Tretinový chlap.

Ševčovič, Peter
2. vyd. Mladé letá, 1988. 110 s.