Tretinový chlap.

Ševčovič, Peter
1. vyd. Mladé letá, 1976. 106 s.