Třetí sjezd českých měst království Českého, ve dnech 21.-23.8.1909 (v královském městě Klatovech).

[s.n.], 1909. 60 s.