Trestný zákon a trestný poriadok.

1. vyd. Pover. spravodl, 1950. 285, 1 s.