Trestní zákoník a trestní řád : s poznámkami a judikaturou : zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o výkonu vazby, zákon o výkonu trestu odnětí svobody, advokátní tarif.

Jelínek, Jiří
2. aktualiz. vyd. podle stavu k 1.12.2011. Leges, 2011. 1280 s.
Edice: Glosátor