Trestní zákon : a, Trestní řád : úplné znění zákonů : o policii, o výkonu vazby, o výkonu trestu odnětí svobody : úplné znění vyhlášky Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb : advokátní tarif.

Jelínek, Jiří
10. aktualiz. vyd. novelizovaných kodexů s poznámkami a judikaturou podle stavu k 1.7.1998. Linde, 1998. 783 s.