Trestní právo procesní.

Krupka, Vladimír
2., dopl. vyd. Armex, 2005. 191 s.
Edice: Skripta pro střední a vyšší odborné školy