Trestní právo procesní.

Císařová, Dagmar
1. dopl. dotisk. Linde, 2001. 494 s.
Edice: Vysokoškolské právnické učebnice