Trestní právo procesní.

Císařová, Dagmar
Linde, . 485 s.
Edice: Vysokoškolské právnické učebnice