Trestní právo hmotné.

Novotný, František; Bruna, Eduard; Pacholíková, Dana
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004. 310 s.
Edice: Právnické učebnice