Trestní právo hmotné : obecná část ; Přehledné tabulky a grafy k obecné části trestního a přestupkového zákona.

Krupka, Vladimír; Němec, Pavel
Vyd. 1. Armex, . 103 s.