Trestní právo hmotné : (obecná část).

Kratochvíl, Vladimír
2., přeprac. a dopl. vyd, dotisk. Masarykova univerzita, . 348 s.; 360 s.
Edice: Edice učebnic Právnické fakulty MU ; č. 140