Trestní právo hmotné : obecná část, zvláštní část.

Jelínek, Jiří
2. , aktualiz. vyd. Linde, 2006. 823 s.