Trestní právo hmotné : obecná část, zvláštní část.

Jelínek, Jiří
1. vyd. Linde, 2005. 794 s.