Trestní právo hmotné.

Novotný, Oto
4., přeprac. vyd. ASPI, . ^^^1 sv; 2 sv