Trestní odpovědnost právnických osob.

Jelínek, Jiří
Linde, 2007. 270 s.