Trestání některých provinění proti národní cti podle dekretu presidenta republiky č. 138/1945 Sb.

Studijní oddělení ministerstva vnitra, 1946. 66 s.