Trest smrti v dějinách lidstva.

Schreiber, Hermann
Naše vojsko, 2008. 166 s., 32 s. obr. příl