Trendy soudobé kardiologie : aktuální otázky diagnostiky a léčby nejzávažnějších kardiovaskulárních onemocnění.

Kölbel, František
1. vyd. Galén, . 375 s.
Edice: Trendy soudobé kardiologie ; sv. 2