Trendy soudobé kardiologie : aktuální otázky diagnostiky a léčby nejzávažnějších kardiovaskulárních onemocnění.

Kölbel, František
1. vyd. Galén, . 351 s.
Edice: Zdravotnické aktuality Ministerstva zdravotnictví ČR ; Sv. 231