Třeboňsko : příroda a člověk v krajině pětilisté růže.

Dykyjová-Sajfertová, Dagmar
Carpio, 2000. 111 s.