Treba žiť : Román.

Poničan, Ján
Vydanie prvé. Tranoscius, 1946. 185-[I] s.
Edice: Tvorba Tranoscia ; Sv. 48