Trávenie, resorpcia a intermediárna látková premena u hospodárskych zvierat.

Bergner, Hans; Ketz, Hans-Albrecht
1. vyd. Príroda, 1975. 414 s.
Edice: Veda na pomoc poľnohospodárskej veľkovýrobe