Traumatologie hrudníku.

Hájek, Miloš; Slavíčková, Anna; Sehr, Alois; il. Majzner, Zdeněk
1. vyd. Avicenum, 1980. 237 s.