Transplantační léčba diabetu : příručka pro pacienty s diabetem a jejich blízké.

Saudek, František
2. vydání. Maxdorf, 2018. 167 stran