Transfuse krve : fysiologické podmínky, technika, indikace a výsledky krevní transfuse dle zkušeností II. chirurgické kliniky Karlovy university v Praze.

Polák, Emerich
Nákladem Mladé generace lékařů při Ú. J. Čs. L, 1930. 164 s.