Transdisciplinární gratulovník k 60. narozeninám Ivana M. Havla.

1. vyd. OIKOYMENH, 2000. 627 s.