Transcendence seba samého je způsob života : kosmické vědomí.

Barr, Jean
Pragma, . 134 s.