Traja mušketieri po dvadsiatich rokoch.

Dumas, Alexandre
2. vyd. Mladé letá, 1975. 795 s.