Tragický příběh Hamleta, prince dánského : Tak jak ho často hráli služebníci Jeho Výsosti v Londýně, rovněž na obou univerzitách, v Cambridži a v Oxfordu, a jinde.

Shakespeare, William
1. [vyd.]. Dilia, 1979. 75 s.