Tradiční umění Nové Guineje : [katalog ke stejnojmenné výstavě Moravského muzea - Ústavu Anthropos v Brně : 1. dubna 1976 - 30. listopadu 1977].

Novotný, Stanislav
Moravské muzeum - Ústav Anthropos, . 31, [1] s.