Toulavý kůň : román o Emilu Arturu Longenovi.

Kamen, Jiří; il. Vondráček, Michal
1. vyd. Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1982. 241 s.