Touha do dálky : [zlomky života : (1902-1904)].

Havlasa, Jan
2. vyd. Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1922. 295 s.
Edice: Sebrané spisy Jana Havlasy ; sv 13