Tokajík.

Mindoš, Ivan
4. dopl. vyd., (vo Východoslov. vydav. 3. vyd.). Východoslovenské vydavateľstvo, 1982. 98 s.