To všecko vodnes čas.

Matuška, Waldemar; Foustka, Ivan
2. vyd. Olympia, 1970. 189 s.