Tiché rozkoše.

Pospíšil, Josef
Nákladem Československé akciové tiskárny, 1927. 102 s.