Threni to jest Pláč Jeremiáše proroka.

Matice cyrillo-metodějská, 1923. 36 s.