Theorie prózy.

Šklovskij, Viktor Borisovič
2., přehlédnuté vydání. Melantrich, 1948. 282-[II] s.