TGM ve fotografii : mimořádná publikace Světa v obrazech vydaná ke 140. výročí narození prvního prezidenta ČSR Tomáše G. Masaryka.

Hrabica, Zdeněk; Čapek, Jiří
Novinář, 1990.