TGM : 1850-1937.

Výbor pro pořádání národních oslav, 1937. [XI] s.