Terezínské studie a dokumenty. [Sv. 4], 1999.

ed. Kárný, Miroslav; ed. Lorencová, Eva
Vyd. 1. Academia, 1999. 372 s.