Terezínské studie a dokumenty 1997.

ed. Kárná, Margita; ed. Kárný, Miroslav
Vyd. 1. Academia, 1997. 334 s.